ـــــــــکُمِـشـــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــکُمِـشـــــــــــــــــــــــــــ

۱ مطلب در آذر ۱۳۹۴ ثبت شده است

قضیه‌ی نخ دندون

۱۸ آذر ۱۳۹۴

داشتم نخ دندون می‌زدم. وقتی نخ دندون چیزی رو از بین دندونام درمی‌آورد خوشحال می‌شدم؛ حس می‌کردم یه کار مثبت انجام شده. یه مشکل حل شده....

اما یه کم فکر کردم دیدم اگر چیزی درنیاد باید بیشتر خوشحال بشم. این یعنی اصلا مشکلی وجود نداشته که نیاز به حل شدن داشته باشه....