ـــــــــکُمِـشـــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــکُمِـشـــــــــــــــــــــــــــ
بایگانی

۱ مطلب در بهمن ۱۳۹۶ ثبت شده است

فیلمهای  The Danish Girl و Call Me by Your Name  و  Brokeback Mountain رو که دیدم، فهمیدم دونستن یه چیزه و درک کردن چیزی دیگه. تفاوت انسانها در هویت جنسیتی و گرایش جنسی، متنوع و پیچیدهست و برای کسی که درکش نکنه میتونه غیرقابل قبول باشه. ما معمولا خودمون و احساسات و تمایلات خودمون رو خوب درک میکنیم اما وقتی موضوعی با احساسات و تمایلاتمون تطبیق نداشت، کشش درونی داریم که نپذیریمش.